ارور های ماشین لباسشویی ویرپول

رفع ارور F08 لباسشویی ویرپول
ارور F08 ماشین لباسشویی ویررپول نشان‌دهنده مشکلی در سیستم گرمایش دستگاه است. دلایل مختلفی می‌توانند برای بروز این مشکل وجود داشته باشند
کد خطا f07 لباسشویی ویرپول
ارور F07 ماشین لباسشویی ویررپول به عنوان یکی از کدهای خطای رایج در ماشین‌های لباسشویی ویرپول، نشان‌دهنده نقص در سیستم تخلیه آب است. این نقص می‌تواند به دلایل مختلفی رخ دهد.
رفع کد خطا F06 ماشین لباسشویی ویررپول
به طور کلی می‌توان بیان کرد که ارور F06 ماشین لباسشویی ویررپول نشان می‌دهد مشکلی در بخش تاکومتر موتور وجود دارد.
دلیل کد خطا F05 لباسشویی ویرپول
ارور اف 05 مربوط به خراب شدن سنسور یا حسگر دمای آب است. وظیفه اصلی این حسگر آن است که در فواصل زمانی مشخص، دمای آب موجود در دیگ ماشین لباسشویی را چک کند
رفع ارور F04 لباسشویی ویرپول
گرم نشدن آب به اندازه موردنیاز منجر به آن می‌شود که المنت به صورت مداوم در مدار قرار بگیرد و هیچ‌گاه فعالیت خود را متوقف نکند. این امر اگرچه ساده به نظر می‌رسد، اما عملاً ماشین لباسشویی را از کار می‌اندازد
رفع کد خطای f01
این ارور به موقعیتی اشاره دارد که در آن آب موجود در دستگاه به خوبی تخلیه نمی‌شود و همین امر منجر به عدم امکان استفاده از ماشین لباسشویی خواهد شد.
کد خطا f02 ماشین لباسشویی ویرپول
ارور F02 در ماشین لباسشویی ویرپول نشان‌دهنده مشکل در سیستم آکواستاپ است. این سیستم برای جلوگیری از نشتی آب در نظر گرفته شده است و
رفع کد خطا f01 ماشین لباسشویی ویرپول
ارور F01 به معنای عدم تشخیص آب توسط ماشین لباسشویی است. در واقع، این ارور نشان می‌دهد که مشکلی در مسیر ورود آب به دستگاه وجود دارد