در این دسته بندی به بررسی و عیب یابی تمام مدل های ارج می پردازیم .